Rada Nadzorcza, Zarząd

Zarząd Spółdzielni od 25.05.2017 r.

 
 1. mgr Janina Witkoś           - Prezes Zarządu
 2. Henryk Bauer           - Z-ca Prezesa - nieetatowy Członek Zarządu
 3. Jan Świeboda              - nieetatowy Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza od 25.04.2019 r.

 
 1. Franciszek Kornaga            - Przewodniczący Rady
 2. Krystyna Argasińska         - Z-ca Przewodniczącego
 3. Piotr Żmurko                      - Sekretarz Rady
 4. Władysław Dzierga           - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Wojciech Radwan            - Członek Komisji Rewizyjnej
 6. Łucja Leżanko                 - Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Marek Soliło                   - Przewodniczący Komisji Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
 8. Andrzej Andruchów       - Członek Komisji Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
 9. Stanisław Czucha          - Członek Komisji Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
 10. Janina Szabatowska      - Członek Rady
 11. Waldemar Kornaga          - Członek Rady