Rada Nadzorcza, Zarząd

Zarząd Spółdzielni od 25.05.2017 r.

 
 1. mgr Janina Witkoś           - Prezes Zarządu
 2. Henryk Bauer           - Z-ca Prezesa - nieetatowy Członek Zarządu
 3. Jan Świeboda              - nieetatowy Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza od 24.10.2016 r.

 
 1. Roman Łańcucki              - Przewodniczący Rady
 2. Wiesław Osuch              - Z-ca Przewodniczącego
 3. Jan Kot                         - Sekretarz Rady
 4. Piotr Żmurko              - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Janina Szabatowska         - Członek Komisji Rewizyjnej
 6. Renata Meder                 - Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Marek Soliło                  - Przewodniczący Komisji Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
 8. Waldemar Kornaga      - Członek Komisji Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
 9. Franciszek Kornaga         - Członek Komisji Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
 10. Łucja Leżanko             - Członek Rady
 11. Eugeniusz Dec                  - Członek Rady