O Spółdzielni

       Historia 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie

Jako datę powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie przyjmuje się miesiąc styczeń 1960 r., w którym to miesiącu odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego jak również Walne Zebranie Członków Założycieli.
Z inicjatywy w/w Komitetu po opracowaniu dokumentów organizacyjnych i programu działania, 27 lutego 1960 roku uzyskano oświadczenie o celowości założenia Spółdzielni Mieszkaniowej. Taką decyzję podjął Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie.
Następnie dokonano rejestracji Spółdzielni w Sądzie Powiatowym w Przemyślu i postanowieniem z dnia 17 marca 1960 r. uzyskano tym samym osobowość prawną.
Pierwszy Zarząd w osobach: Adam Rozmus ( Przewodniczący), Franciszek Kurek i Władysław Sabal, wykonując swą pracę społecznie skoncentrował się przede wszystkim na sprawach organizacyjnych.
Działalność eksploatacyjna rozpoczęta została 30.09.1960 r. przejęciem od Miejskiej Rady Narodowej budynku     o 28 mieszkaniach przy ul. Krawieckiej Nr 3, później ul. Dzierżyńskiego Nr 5, a obecnie Legionów 5. 
Następnie wybudowano budynek o 36 mieszkaniach przy ul. Dzierżyńskiego 7, obecnie Legionów 7.
W latach 70-tych wybudowano:
– budynek przy ul. Norwida Nr 4 z budynkiem biurowym i częścią handlową tj. budynek przy ul. Słowackiego
Nr 24, 26, 28
-budynek przy ul. Norwida Nr 8, 10
– przejęto z Urzędu Miasta budynek wraz z częścią handlowo-usługową i wbudowaną kotłownią
przy ul. Żeromskiego Nr 8
– budynek Nr 1 w Oleszycach na Osiedlu Sapiehy – budynek Nr 4 z częścią handlowo-usługową w Cieszanowie przy ul. Witosa.
W latach 80 i 90-tych notuje się okres dynamicznego rozwoju Spółdzielni, kiedy to wybudowano i oddano
do użytku:
– 13 budynków na Osiedlu Unii Lubelskiej w Lubaczowie
– 9 budynków na Osiedlu Mickiewicza w Lubaczowie
– 12 budynków na Osiedlu Jagiellonów w Lubaczowie
– 7 budynków w Cieszanowie (Osiedle Armii Krajowej, Kustronia  i Rynek 12)
– 6 budynków w Oleszycach Osiedle Sapiehy
– 7 budynków w Narolu Osiedle Sobieskiego.
W 2012 roku oddano budynek Nr 12 na Osiedlu Unii Lubelskiej w Lubaczowie.
Obecnie Spółdzielnia posiada 191475,19 m2 gruntów będących własnością Spółdzielni lub w wieczystym użytkowaniu.
Zarządza i eksploatuje:
– 66 budynkami mieszkalnymi o 1893 mieszkaniach o pow. użytkowej 98753,22 m2
– 31 lokalami użytkowymi (handlowo-usługowymi) o pow. użytkowej 3429,63 m2
– 10 kotłowniami zmodernizowanymi z węglowych na gazowe
– 156 garażami i miejscami postojowymi w wybudowanych wiatach i garażach wielostanowiskowych.