SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

admin, 11 września 2018

                                                                                         Lubaczów,11.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie zatrudni pracownika do działu księgowości

 

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 
  • ukończone studia wyższe ekonomiczne,
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  
  • podanie o pracę , CV
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
  • dokumenty potwierdzające  staż pracy (kserokopie),
  • inne dokumenty wg. uznania stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
  • sposób komunikowania się z kandydatem,
3. Zgłoszenia kandydatów należy składać :
  • w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A w Lubaczowie
  • osobiście lub za pośrednictwem poczty
  • w terminie do 20– go września  2018r.
      CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubaczowie ul. Słowackiego 34 A zawartych w CV na potrzeby obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Prezes Zarządu

Janina Witkoś

więcej..

admin, 24 listopada 2017

Lubaczów 24-11-2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że posiada do sprzedaży drzwi aluminiowe z rozbiórki w cenie netto 135,00 zł za sztukę.

Chętnych do zakupu prosimy do składania podań w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Janina Witkoś

więcej..