SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

admin, 21 grudnia 2015

Lubaczów,21.12.2015r.

Ogłoszenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że posiada do wynajęcia następujące lokale handlowe, usługowe i biurowe:

 

I. przy ul. Słowackiego 34 A w Lubaczowie (wejście od strony ul. Norwida)

 

1.lokal biurowy o pow. użytkowej ok. 34,00 m2 (I piętro)

 

II. na os. Kustronia 1 w Cieszanowie (przy głównej ulicy w kierunku Biłgoraja)

1. lokal handlowo-usługowy o pow. użytkowej 73,24 m2

 

Osoby zainteresowane najmem w/w lokali winny składać pisma w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A w Lubaczowie. Szczegółowych informacji udziela Zarząd Spółdzielni, tel. Nr 16 632 16 74

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Janina Witkoś

więcej..

admin, 17 grudnia 2015

Lubaczów, 15.12.2015r.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że na 2016r. wprowadził nowe książeczki opłat, które posiadają kod kreskowy, co znacznie ułatwi Spółdzielni księgowanie Państwa wpłat.

W związku z powyższym nie należy ich stosować w 2015r. lecz dopiero od 01.01.2016r.

Na blankietach uwidocznione jest konto Spółdzielni założone w Banku Spółdzielczym, dlatego wpłat należy dokonywać w W/w Banku.

Osoby nie posiadające książeczek opłat mogą regulować należność przez:

           1. internet

           2. zlecenia stałe posiadając konto w wybranych przez siebie bankach

           3. potrącenia z wynagrodzeń w zakładach pracy

 

Do dokonywania tych wpłat służą dwa konta tj.

 

          1. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Lubaczów

               Nr 44 1240 2584 1111 0000 3944 5348

 

            2. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

                  Nr 82 9101 0003 2001 0018 5097 0001

 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Janina Witkoś

więcej..