SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

admin, 17 listopada 2017

 

                                                                                        Lubaczów,17.11.2017r.

 OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie

zatrudni pracownika do działu księgowości

I.  Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

–   ukończone studia wyższe ekonomiczne,

– co najmniej 2 – letni staż pracy  w dziale księgowości,

 

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

–  podanie o pracę , CV

– dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),

– dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie),

– inne dokumenty wg. uznania stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

– sposób komunikowania się z kandydatem,

 

III. Zgłoszenia kandydatów należy składać :

– w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A w Lubaczowie

– osobiście lub za pośrednictwem poczty

– w terminie do 30 – go listopada  2017r.

 
Prezes Zarządu
mgr Janina Witkoś

więcej..

admin, 14 listopada 2017

Lubaczów,14.11.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że od dnia 01.03.2018r. będzie posiadał do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni ok. 280 m2 ( z możliwością podziału na dwa mniejsze) położony na os. Słowackiego w Lubaczowie po likwidującym się sklepie spożywczym „Lewiatan” pod biurami administracyjnymi Spółdzielni.

Czynsz miesięczny łącznie z c.o. wynosi  ok. 4 000,00 zł brutto.

Zainteresowane firmy lub osoby mogą zgłaszać oferty na piśmie

w sekretariacie Spółdzielni z podaniem rodzaju prowadzonej działalności.

Na osiedlu tym zamieszkuje ok. 1200 osób.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu, tel. 16 632 16 74.

 

 Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Janina Witkoś

więcej..