SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

admin, 17 maja 2018

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie z siedzibą przy ul. Słowackiego 34a  zawiadamia

 że w dniu 30.05.2018r. o godz. 11⁰⁰  w świetlicy przy ul. Słowackiego 34a przeprowadzony zostanie przetarg ustny ograniczony (licytacja) na zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe Nr 33  w garażu wielostanowiskowym (przy kotłowni) na os. Unii Lubelskiej w Lubaczowie stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.

Cena wywoławcza  : 2 200,00 zł. brutto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie pisemne „ zgłoszenie udziału w przetargu  ustnym ograniczonym” (druki w sekretariacie Spółdzielni) oraz wpłata wadium w wysokości  220,00  zł   na konto Spółdzielni Mieszkaniowej  w Lubaczowie  Nr  82 9101 0003 2001 0018 5097 0001 w terminie do dnia 30.05.2018r.do godz. 1100 Członkowie Spółdzielni biorący udział w przetargu zobowiązani są przedstawić komisji w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem dowody wpłat wadium. Wadium wpłacone przez członka Spółdzielni, który wygrał przetarg i uzyskał prawo do zawarcia umowy najmu, zalicza się na poczet kaucji na miejsce postojowe. Natomiast wadium wpłacone przez pozostałych członków Spółdzielni biorących udział w przetargu podlega zwrotowi po uprzednim podaniu przez każdego z nich numeru rachunku bankowego. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu na miejsce postojowe po uzyskaniu tego prawa w drodze przetargu – wadium przepada. Wadium przepada jeżeli członek Spółdzielni, który wygrał przetarg, bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy najmu na miejsce postojowe we wskazanym terminie i miejscu lub odstąpi od zawarcia w/w umowy najmu. Przetarg składa się z dwóch etapów :                                          I etap – skierowany wyłącznie do  członków Spółdzielni mieszkających na  osiedlu Unii Lubelskiej w Lubaczowie odbędzie się o godz. 11 ⁰⁰ Jeżeli I etap  przetargu  nie dojdzie do skutku z powodu nie zgłoszenia się członków Spółdzielni bądź  żaden z nich na tym  etapie  nie uzyska prawa do wynajęcia w/w miejsca postojowego, przewidziany jest II etap                                                                                                                                   II etap – w  którym mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni z innych  osiedli odbędzie się o godz.11³º

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od każdego z etapów przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

W przypadku nie dojścia do skutku przetargu, miejsce postojowe wynajęte zostanie w trybie bezprzetargowym.

Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu  w siedzibie  Spółdzielni lub  tel. Nr 16 632 16 74

                                                                                                                                  Z-ca Prezesa Zarządu

                                                                                                                                        Henryk Bauer

więcej..

admin, 24 listopada 2017

Lubaczów 24-11-2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że posiada do sprzedaży drzwi aluminiowe z rozbiórki w cenie netto 135,00 zł za sztukę.

Chętnych do zakupu prosimy do składania podań w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Janina Witkoś

więcej..