SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

admin, 6 lutego 2018

                                                                                          Lubaczów, 06.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie z siedzibą przy ul. Słowackiego 34 a

zawiadamia

że w dniu 20.02.2018r. o godz. 10⁰⁰  w świetlicy przy ul. Słowackiego 34a przeprowadzony zostanie przetarg ustny ograniczony (licytacja) na zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe Nr 16  w garażu wielostanowiskowym (przy kotłowni) na os. Unii Lubelskiej w Lubaczowie stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.

Cena wywoławcza  : 2 200,00 zł. brutto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie pisemne „ zgłoszenie udziału w przetargu  ustnym ograniczonym” (druki w sekretariacie Spółdzielni) oraz wpłata wadium w wysokości  220,00  zł   na konto Spółdzielni Mieszkaniowej  w Lubaczowie  Nr  82 9101 0003 2001 0018 5097 0001 w terminie do dnia 20.02.2018r.do godz. 10⁰⁰

Członkowie Spółdzielni biorący udział w przetargu zobowiązani są przedstawić komisji w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem dowody wpłat wadium.

Wadium wpłacone przez członka Spółdzielni, który wygrał przetarg i uzyskał prawo do zawarcia umowy najmu, zalicza się na poczet kaucji na miejsce postojowe. Natomiast wadium wpłacone przez pozostałych członków Spółdzielni biorących udział w przetargu podlega zwrotowi po uprzednim podaniu przez każdego z nich numeru rachunku bankowego.

W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu na miejsce postojowe po uzyskaniu tego prawa w drodze przetargu – wadium przepada.

Wadium przepada jeżeli członek Spółdzielni, który wygrał przetarg, bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy najmu na miejsce postojowe we wskazanym terminie i miejscu lub odstąpi od zawarcia w/w umowy najmu.

Przetarg składa się z dwóch etapów :

I etap – skierowany wyłącznie do  członków Spółdzielni mieszkających na  osiedlu Unii Lubelskiej w Lubaczowie odbędzie się o godz. 10 ⁰⁰

Jeżeli I etap  przetargu  nie dojdzie do skutku z powodu nie zgłoszenia się członków Spółdzielni bądź  żaden z nich na tym  etapie  nie uzyska prawa do wynajęcia w/w miejsca postojowego, przewidziany jest II etap

II etap – w  którym mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni z innych  osiedli odbędzie się o godz.10³º

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od każdego z etapów przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

W przypadku nie dojścia do skutku przetargu, miejsce postojowe wynajęte zostanie w trybie bezprzetargowym.

 Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu  w siedzibie  Spółdzielni lub

 tel. Nr 16 632 16 74

Prezes Zarządu

Janina Witkoś

więcej..

admin, 24 listopada 2017

Lubaczów 24-11-2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że posiada do sprzedaży drzwi aluminiowe z rozbiórki w cenie netto 135,00 zł za sztukę.

Chętnych do zakupu prosimy do składania podań w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Janina Witkoś

więcej..

admin, 14 listopada 2017

Lubaczów,14.11.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że od dnia 01.03.2018r. będzie posiadał do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni ok. 280 m2 ( z możliwością podziału na dwa mniejsze) położony na os. Słowackiego w Lubaczowie po likwidującym się sklepie spożywczym „Lewiatan” pod biurami administracyjnymi Spółdzielni.

Czynsz miesięczny łącznie z c.o. wynosi  ok. 4 000,00 zł brutto.

Zainteresowane firmy lub osoby mogą zgłaszać oferty na piśmie

w sekretariacie Spółdzielni z podaniem rodzaju prowadzonej działalności.

Na osiedlu tym zamieszkuje ok. 1200 osób.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu, tel. 16 632 16 74.

 

 Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr Janina Witkoś

więcej..