SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

admin, 1 lipca 2020

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubaczowie zatrudni pracownika na stanowisku sprzątacza.
Dokumenty należy przesyłać poczta tradycyjną lub na e-mail Spółdzielni na adres smlub@o2.pl
w terminie do 15.07.2020 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Słowackiego 34 A, e-mail: smlub@o2.pl, telefon nr: 16 632 16 74.
2.Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan uzyskać poprzez kontakt osobisty lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1 lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Czyżewski, e-mail: iod.czyzewski@gmail.com
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Administrator danych osobowych.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji zobowiązane są o zamieszczenie w swoim CV klauzuli zgody o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
………………………………………………………………
Data i podpis

W przeciwnym wypadku podanie nie będzie rozpatrywane i automatycznie zniszczone.

Prezes Zarządu

Janina Witkoś

więcej..

admin, 26 marca 2020

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że od dnia 01.04.2020r. będzie posiadał do wynajęcia lokal użytkowy (biuro) o powierzchni użytkowej 16,14 m2 położony na os. Słowackiego 34 A w budynku administracyjnym Spółdzielni.

Czynsz miesięczny łącznie z c.o. wynosi ok. 200,00 zł brutto. Zainteresowane firmy lub osoby mogą zgłaszać oferty na piśmie w sekretariacie Spółdzielni z podaniem rodzaju prowadzonej działalności. Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu, tel. Nr 16 6321674.

więcej..